Atletska šola

V zimskem času vadba poteka v telovadnici OŠ Ivana Cankarja

Sreda 16h-17h - 1.skupina

            17h-18h - 2.skupina

Petek 17h-18h - 1.skupina

           18h-19h - 2.skupina

Cici atletika ponedeljek in sreda od 16h - 17h v telovadnici OŠ Tončke Čeč